Support  Kontakt  Hjælp indhold  Om PlanBooK WEB
Hjælp til skærmbilledet      Startside                  Login: GÆST
Fastlæg, hvad der skal vises i kalender ved valg i følgende lister og klik derefter på den grønne opdateringsknap lige nedenunder:
  Antal dage:  
Velkommen til kalenderbilledet!

Kalenderbilledet kan vise bookinger og ledige tider og nye bookinger kan foretages med udgangspunkt i dette skærmbillede.

Kalenderskærmbilledets konkrete indhold styres v.h.a. de valglister, som ses lige ovenover. Den første valgliste bruges til at vælge de faciliteter, der ønskes vist. I mange tilfælde er faciliteterne opdelt i grupper og i den første valgliste vælges den gruppe af faciliteter, som ønskes vist.

I den næste valgliste vælges den type af kalender, man ønsker at se. Valglisten er udformet, så den mest anvendte kalender allerede er vist.

Dernæst følger tre valglister (dag, måned og år) til valg af den dato, man ønsker at se. Hvis der vælges en kalender med flere datokolonner i, angiver disse valglister den første dato, som skal vises (datoen i første kolonne).

Visse kalendertyper kan vise flere dage. Når en af disse kalendertyper er valgt, er feltet "Antal dage" aktivt og her vælges hvor mange dage, som kalenderen skal omfatte. Denne mulighed gælder for følgende kalendertyper: "Aktivitetsoversigt", "Ugeopdelt kalender" og "Ugeopdelt kalender". De andre kalendertyper omfatter altid netop én dato, og der kan derfor ikke angives antal dage for disse.

Det ønskede indhold af kalenderen vises først, når der klikkes på den grønne "Vis"-knap! Når der vælges i valglisterne, opdateres kalenderens visning først, når der er klikket på den grønne "Vis"-knap.